Latvijas Republikas Prokuratūra

Navigation

Bank account details

drukāt

Latvijas Republikas Prokuratūra (Prosecution Office of the Republic of Latvia)

Registration No.: 90000022859
Address: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Account No.: LV65TREL2320584015000
State Treasury: TRELLV22XXX

Back