Latvijas Republikas Prokuratūra

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 14/01/2021

Tiesa aizliedz nodibinājumam “Tautas varas fronte” veikt publisko darbību

Prokuratūrā tika saņemta Valsts drošības dienesta vēstule (ar papildinājumiem) ar lūgumu izvērtēt nodibinājuma "Tautas varas fronte" publisko darbību. Valsts drošības dienests norādīja, ka nodibinājums sistemātiski neievēro tiesību normas un uz to publiski aicina arī citus, radot riskus ne vien sabiedrības veselībai, bet arī vispārīgu valsts un sabiedriskās drošības apdraudējumu. Izvērtējot Valsts drošības dienesta iesniegtos materiālus, tika konstatēts pamats iesniegt tiesā prasību par nodibinājuma darbības izbeigšanu. Vienlaikus prasībā pieteikts lūgums par prasības nodrošināšanu, aizliedzot nodibinājumam veikt publiskās darbības.

Lasīt vairāk
Publicēts 12/01/2021

Pieteikšanās uz virsprokurora amatiem

Atbilstoši Prokuratūras likuma 34.panta trešajā daļā noteiktajam Latvijas Republikas prokuratūra informē, ka plāno aizpildīt šādas virsprokurora amata vakances jaunizveidotajās prokuratūras struktūrvienībās:

  • Austrumzemgales prokuratūras virsprokurora amata vakanci;
  • Rietumzemgales prokuratūras virsprokurora amata vakanci;
  • Vidzemes prokuratūras virsprokurora amata vakanci.
Lasīt vairāk
Publicēts 11/01/2021

Publisko tieslietu audita rezultātus

Pirmdien, 11. janvārī, plkst.11.00, tika publiskoti Valsts kontroles veiktā tieslietu audita rezultāti.

Vai spēkā esošais normatīvais regulējums un atbildīgo institūciju darbība nodrošina efektīvu un kvalitatīvu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un iztiesāšanu ekonomikas un finanšu jomā?

Preses konferenci iespējams noskatīties šeit: https://vimeo.com/497928427

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA