Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 19/05/2022

Tiesa apstiprina prokurora noslēgto vienošanos ar apsūdzēto lietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā, kurā apsūdzētais pilnībā atlīdzinājis valstij nodarītos zaudējumus

Attēls: Tiesa apstiprina prokurora noslēgto vienošanos ar apsūdzēto lietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā, kurā apsūdzētais pilnībā atlīdzinājis valstij nodarītos zaudējumus

2022. gada 18. martā Nodokļu un muitas lietu prokuratūras prokurors vienošanās procesa kārtībā nodeva tiesai krimināllietu vienas personas apsūdzībā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un darba samaksas noteikumu pārkāpšanu, kā arī piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai.

Saskaņā ar lēmumu par personas saukšanu pie kriminālatbildības apsūdzētais, būdams SIA atbildīgā amatpersona un apzinoties, ka darba devējam ir pienākums izmaksāt darba ņēmējiem tikai grāmatvedības uzskaitē norādīto darba samaksu, mantkārīgā nolūkā nolēma laika periodā no 2018. gada jūlija līdz 2021. gada martam SIA darbiniekiem izmaksāt darba samaksu skaidrā naudā, kas nebija uzrādīta SIA grāmatvedības uzskaitē.

Tādējādi apsūdzētais nodrošināja nepatiesas informācijas sniegšanu ziņojumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem un iedzīvotāju ienākumu nodokli pārskata mēnešos, kā arī nenodrošināja atbilstošu nodokļu aprēķināšanu un samaksu, kā rezultātā apsūdzētais SIA interesēs izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus vairāk nekā 83 269 eiro.

Prokurors apsūdzēto personu pie kriminālatbildības sauca pēc Krimināllikuma 217.panta un 218. panta otrās daļas.

 Izvērtējot izdarītā noziedzīgā nodarījuma smagumu, raksturu, kaitīgumu un apsūdzētā personību un to, ka apsūdzētais pilnībā atzina savu vainu un atlīdzināja valstij radīto kaitējumu, kā arī izmantoja Kriminālprocesa likumā paredzētās tiesības uz sadarbību, kas izpaudās vienkāršāka procesa veida izvēlē, prokurors ar apsūdzēto noslēdza vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Prokurors lūdza tiesu atzīt apsūdzēto par vainīgu minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un piespriest viņam brīvības atņemšanas sodu uz vienu gadu un trīs mēnešiem bez mantas konfiskācijas, atņemot tiesības veikt visu veidu komercdarbību uz diviem gadiem un diviem mēnešiem. Minēto brīvības atņemšanas sodu prokurors lūdza noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem. Tāpat vienošanās paredzēja piemērot SIA piespiedu ietekmēšanas līdzekli – naudas piedziņu 15 000 eiro.

2022. gada 19. aprīlī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa apstiprināja noslēgto vienošanos, spriedums 30. aprīlī stājies likumīgā spēkā.

* Attēlam ilustratīva nozīme

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ