Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 10/01/2012

Ģenerālprokurora padomes sēdē apspriež 2012. gada pirmā pusgada darba plānu

2012. gada 5. janvārī notika Ģenerālprokurora padomes sēde, kurā apstiprināts prokuroru kvalifikācijas un atestācijas komisijas sastāvs 2012. gadam, apspriests šī gada pirmā pusgada darba plāna projekts un citi aktuāli jautājumi.

Sēdes laikā apspriesta 2011. gada otrā pusgada darba plāna izpilde un Ģenerālprokurora padomes locekļi analizēja veikto pārbaužu rezultātus. Padomes sēdē secināts, ka nepieciešams turpināt veikt pārbaudes atsevišķās prokuratūrās, analizējot prokuroru darbu, veicot uzraudzības funkciju. Akcentēta arī virsprokuroru atbildība, nosakot prioritāros darbības virzienus kvalitatīvas izmeklēšanas uzraudzības un citu prokurora funkciju izpildes nodrošināšanā.

Ģenerālprokurora padome ir koleģiāla padomdevēja institūcija, kas izskata galvenos prokuratūras organizācijas un darbības jautājumus. Tās sastāvā ir Ģenerālprokuratūras departamentu un tiesu apgabalu virsprokurori, prokuratūras administratīvais direktors un atbilstoši Prokuratūras likuma 29. pantam iekļauti citi prokurori un prokuratūras pārraudzībā esošo valsts iestāžu vadītājs.

Atpakaļ

INFORMĀCIJA