Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 14/09/2012

Ģenerālprokurora padomes sēdē apspriež darba rezultātus un vides aizsardzības efektivitāti valstī

Š.g. 12.septembrī Ģenerālprokuratūrā notika Ģenerālprokurora padomes sēde. Sēdes laikā apspriesta prokuratūras darba plāna izpilde, analizējot šogad veikto prokuratūras struktūrvienību pārbaužu rezultātus. Uzmanība pievērsta prokuroru realizētās uzraudzības efektivitātei. Padomes sēdē secināts, ka nepieciešams turpināt veikt pārbaudes atsevišķās prokuratūras struktūrvienībās visos tiesu apgabalos valstī. Akcentēta arī virsprokuroru atbildība, nosakot prioritāros darbības virzienus kvalitatīvas izmeklēšanas uzraudzības un citu prokurora funkciju izpildes nodrošināšanā. Ievērojot sēdē secināto, Ģenerālprokurora padome pieņēma prokuratūras darba plānu atlikušajam gada ceturksnim.

Īpašu uzmanību padomes locekļi pievērsa pārkāpumu pret dabas vidi aktualitātei valstī, vērtējot problēmas, kādas rodas, risinot jautājumu par juridiskās personas atbildību minētās kategorijas likumpārkāpumos. Ģenerālprokurora padomes sēdē par situāciju likumpārkāpumu atklāšanā un novēršanā pret dabas vidi uzklausīti Specializētās vairāku nozaru prokuratūras prokurori, kuru kompetencē ir prokurora funkciju realizācija noziedzīgajos nodarījumos, kas vērsti pret dabas vidi. Specializētās un vairāku nozaru prokuratūras virsprokurore Sandra Daugaviete un prokurore Rita Kravale norādīja uz būtiskām problēmām, kādas pastāv praksē pārkāpumu pret dabas vidi identificēšanā, kā arī personām un videi nodarītā kaitējuma noteikšanā. Kā nepietiekama atzīta izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu profesionālā sagatavotība šajā jautājumā. Norādīts arī uz informācijas apmaiņas un sadarbības trūkumu starp prokuratūru un citām valsts iestādēm, kuru kompetencē ir vides aizsardzība.

Lai kopīgi rastu risinājumus veiksmīgākai cīņai ar likumpārkāpumiem pret dabas vidi, Ģenerālprokurora padomes locekļi lūdza ģenerālprokuroru informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru par neapmierinošo situāciju vides aizsardzības jomā, rosinot sakārtot vides aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu bāzi un veikt citas darbības, kas ļautu sekmīgi risināt jautājumu par juridiskās personas atbildību, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu vides aizsardzību valstī.

 

Aiga Šēnberga
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Senberga@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA