Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 02/03/2012

Kontroles dienests sniedz atskaiti par darba rezultātiem

Šā gada 1. martā notika Konsultatīvās padomes sēde, kurā tika izvērtēti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (dienests) 2011. gada darba rezultāti.

Sēdē tika analizēta lielo legalizācijas shēmu atklāšana. Proti, par lielu shēmu dienests atzīst tādu, ja tajā iesaistīto darījumu dalībnieku (fizisko un juridisko personu) kopskaits ir vismaz 20. Tā 2010.gadā no 270 sagatavotajiem materiāliem 54 materiālos figurēja lielās shēmas, savukārt 2011.gadā šādu materiālu skaits bija 52. Šādās shēmās kā viens no bīstamības rādītājiem ir visu veikto darījumu kopsumma. Ja 2010.gadā bija 29 materiāli ar lielajām shēmām, kurās figurēja vismaz 1 miljons latu, tad 2011.gadā šāda veida materiālu skaits jau bija 43, kas ne tikai praksē apstiprina, ka šis dienesta darbības virziens kā prioritārs ir izvēlēts pareizi un aktīvi jāturpina, bet arī norāda uz noteikta veida pieaugošo tendenci šāda veida shēmās, kuru izveidošanas un darbības mērķi ir gan izvairīšanās no PVN nomaksas, gan naudas „aplokšņu” algām veidošana, gan vēl daudzi citi dienestam labi zināmie.

Otrā dienesta prioritāte, kas šodien tika analizēta, bija legalizācijas shēmās finanšu līdzekļu „iesaldēšana” lielos apmēros. Par paveiktā darba apjomu liecina statistika, proti, 2010.gadā dienests izdeva 48 rīkojumus un „iesaldēja” noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus 1,39 miljonu latu apjomā. Savukārt 2011.gadā tika izdoti 109 rīkojumi un „iesaldēti” noziedzīgi iegūtie līdzekļi 3,5 miljonu latu apmērā.

Šādi rīkojumi ir gatavoto materiālu sastāvdaļa un tie tiek nodoti tiesību aizsardzības iestādēm pirmstiesas izmeklēšanas uzsākšanai un aresta uzlikšanai noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem, lai tiesas procesa gaitā šādi līdzekļi tiktu konfiscēti par labu cietušajiem vai arī valsts budžetam.

Tā, piemēram, 2011.gada septembrī vienā no Rīgas pilsētas priekšpilsētas tiesām, izskatot procesu par noziedzīgi iegūtu mantu, tika pieņemts lēmums atzīt par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem naudas summu vairāk nekā 1 400 000 eiro (apmēram 1 miljons latu) apmērā un to konfiscēt valsts labā.

Konsultatīvās padomes sēdi vada ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers.

Dienests ir speciāli izveidota valsts institūcija, kas darbojas prokuratūras pārraudzībā un likumā noteiktajā kārtībā saņem, apstrādā un analizē ziņojumus par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem, kā arī likumā paredzētajos gadījumos nodod šo informāciju kontroles, pirmstiesas izmeklēšanas un tiesu iestādēm, kā arī prokuratūrai. 

Ar dienesta 2011.g. ziņojumu iespējams iepazīties: šeit

Atpakaļ

INFORMĀCIJA