Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 09/07/2012

Noritējusi Eiropas Padomes Moneyval komitejas plenārsēde 2012.gada 2.- 6.jūlijā

Eiropas Padomes Moneyval komiteja 2012.gada 2.-6. jūlijā savā 39. plenārsēdē 4. savstarpējās izvērtēšanas kārtas ietvaros izskatīja un apstiprināja ekspertu komisiju ziņojumus par vairāku valstu, tai skaitā arī Latvijas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un apkarošanas sistēmu atbilstību starptautiskās organizācijas FATF ( Financial Action Task Force) 40 Rekomendāciju un 9 Speciālo rekomendāciju prasībām.

Moneyval komitejas apstiprinātajā jau pieminētajā ziņojumā par Latviju vairākkārtīgi ir norādīts uz sasniegto progresu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā un apkarošanā, it īpaši laika periodā no 2006. līdz 2012.gadam. Vienlaicīgi tiek arī sniegtas rekomendācijas turpmāko pasākumu veikšanā.

Moneyval komitejas plenārsēdes darbā Latvijas delegācijas sastāvā piedalījās pārstāvji no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta, Tieslietu ministrijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Atpakaļ

INFORMĀCIJA