Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 26/04/2013

Joprojām Kontroles dienesta izpētes aktualitāte ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas nolūkā izveidotās lielās darījumu shēmas

2005.gada nogalē Ministru prezidenta vadītā Finanšu sektora attīstības padome nolēma Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (Kontroles dienestam) kā vienu no trijām darbības prioritātēm noteikt lielu legalizācijas shēmu atrašanu un izpēti.

Izvērtējot esošo situāciju, Kontroles dienests nolēma, ka darījumu shēmu varētu uzskatīt par lielu, ja tajā kā darījumu dalībnieki figurē vismaz 20 fiziskās vai juridiskās personas.

2013.gada četru mēnešu darba statistika parāda, ka Kontroles dienests, analizējot neparastus un aizdomīgus darījumus, ir atradis un sagatavojis dažādām tiesību aizsardzības iestādēm materiālus kriminālprocesa uzsākšanai par 24 lielām darījumu shēmām,  no kurām lielākā daļa ir saistīta ar izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas. Katrā no trijām lielākajām shēmām figurē vairāk nekā 100 darījumu dalībnieku. Savukārt 18 materiālos kā darījumu summa figurē vismaz viens vai vairāki miljoni latu.

Salīdzinoši var atzīmēt, ka visā 2012.gadā Kontroles dienests atklāja 37 šādas lielas darījumu shēmas un 48 pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm sagatavotajos materiālos kā darījumu kopsumma figurēja vismaz viens miljons latu.

 

 

 

Viesturs Burkāns
Kontroles dienesta priekšnieks

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA