Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 16/05/2013

Prokuratūra iesniedz apelācijas protestu krimināllietā par soda noteikšanu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” bijušajam finanšu direktoram

Š.g. 24.aprīlī Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa bijušo SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” finanšu direktoru atzina par vainīgu naudas līdzekļu piesavināšanā lielā apmērā, kā arī par dokumentu viltošanu mantkārīgā nolūkā un noteica sodu ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem, konfiscējot mantu. Saskaņā ar Krimināllikuma 55. pantu, piespriestais sods tika noteikts nosacīts ar pārbaudes laiku uz pieciem gadiem un nolemts to neizpildīt, ja apsūdzētais tiesas noteiktajā pārbaudes laikā neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs tiesas uzliktos pienākumus.

Prokuratūra uzskata, ka tiesas noteiktais sods nav adekvāts apsūdzētā personībai, izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturam un nodarītajam kaitējumam. sakarā ar ko 2013. gada 14. maijā Rīgas apgabaltiesā tika iesniegts apelācijas protests.

Lai izprastu šī noziedzīgā nodarījuma raksturu un kaitējuma apmēru, ir jāakcentē tas, ka apsūdzētais noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī ieņēma Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” finanšu direktora amatu, piesavinātie naudas līdzekļi sākotnēji tika saņemti no Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un tika paredzēti apsaimniekošanas rēķinu apmaksai, kā arī piesavinātā naudas summa sastāda Ls 247 230. Prokuratūras ieskatā pirmās instances tiesa, lemjot par nosakāmo sodu, nav pilnībā izvērtējusi ar šo noziegumu radītā kaitējuma apmēru un būtiskumu, kā rezultātā noteikusi nesamērīgi zemu sodu, tādējādi nepanākot soda mērķa sasniegšanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu.

 

 

 

Aiga Šēnberga
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Senberga@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA