Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 31/01/2013

Prokuratūra izsaka brīdinājumu Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam

Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamentā tika izvērtēta Jelgavas prokuratūras prokurora reaģēšanas pasākumu likumība.

Konstatēts, ka 2012.gada 26.novembrī Jelgavas prokuratūras prokurors, izskatot notiesātā iesniegumu, Prokuratūras likuma kārtībā Ieslodzījuma vietu pārvaldei nosūtīja prokurora iesniegumu. Prokurora iesniegumā tika norādīts, ka Ieslodzījuma vietu pārvaldes kārtība paredz par katru speciālo līdzekļu piemērošanas gadījumu sastādīt protokolu un to reģistrēt, un neparedz pielietot speciālos līdzekļus – roku dzelžus – attiecībā pret jebkuru notiesāto, pavadot viņu ārpus kameras un cietuma teritorijā bez Speciālo līdzekļu protokola sastādīšanas. Šāda, ar normatīvo aktu nepamatota, amatpersonu rīcība atzīta par patvaļīgu, tādēļ prokurora iesniegumā pieprasīts veikt pasākumus konstatētā likumpārkāpuma novēršanai un nekavējoties pārtraukt nelikumīgo darbību.

Uz minēto prokurora iesniegumu Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Visvaldis Puķīte 2013.gada 11.janvārī sniedzis atbildi, kurā, norādīts, ka Jelgavas cietuma amatpersonu rīcība ir tiesiska. Atbildē tāpat norādīts, ka Latvijas sodu izpildes kodeksā izdarīti grozījumi, kas dod iespēju notiesātajiem ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu pārvietošanas laikā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā piemērot speciālo līdzekli — roku dzelžus, ja persona šajā laikā var apdraudēt to pavadošos darbiniekus vai pastāv pamatotas aizdomas par iespējamu notiesātā bēgšanu.

Izvērtējot Ieslodzījuma vietu pārvaldes argumentus, secināts, ka Jelgavas prokuratūras prokurora iesniegumā norādītie trūkumi nav novērsti.

No pārbaudes materiāliem konstatējams, ka notiesātā iesniegums saturēja ziņas par iespējamu iekšējā normatīvā akta neatbilstību ārējam normatīvam aktam. Veicot pārbaudi, noskaidrots, ka neviens ārējais normatīvais akts neparedz iespēju pastāvīgi pavadīt notiesāto personu cietuma teritorijā, pielietojot speciālos līdzekļus. Pirms speciālo līdzekļu lietošanas, ja apstākļi un situācija to ļauj, jābrīdina par nodomu lietot speciālos līdzekļus.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Prokuratūras likuma 18.panta, Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokuurors Juris Pēda Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam izteicis brīdinājumu, ka gadījumā, ja likumam neatbilstoša rīcība tiks turpināta un tās rezultātā tiks nodarīts būtisks kaitējums valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, iespējama kriminālatbildība pēc Krimināllikuma XXIV nodaļas „Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā”.

 

  

Aiga Šēnberga
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Senberga@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA