Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 02/06/2013

Prokuratūra izsludina lietotu vieglo pasažieru automobiļu izsoli

Latvijas Republikas Prokuratūra izsludina trīspadsmit lietotu vieglo pasažieru automobiļu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles notiksLatvijas Republikas Prokuratūrā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 6, 2.stāvā Lielajā zālē 2013.gada 14.jūnijā pulksten 10.00.

Automobiļi novietoti autostāvvietās Rīgas pilsētas centrā.

Pieteikumi izsoles dalībnieku reģistrācijai tiks pieņemti elektroniski, pa faksu vai personīgi pie izsoles noteikumos norādītās kontaktpersonas Rīgā, Kalpaka bulvārī 6.

Izsolāmās mantas nosacītā cena un nodrošinājuma apmērs 10% no izsolāmā automobiļa nosacītās cenas:

Nr.

p.k.

Automobiļa marka un modelis

Valsts reģistrācijas numurs

Nosacītā cena, Ls ar PVN

Nodrošinā-jums,

Ls ar PVN

1.

AUDI A3

DA4075

600

60,00

2.

AUDI A3

CT 9488

350

35,00

3.

AUDI A3

DC 2898

450

45,00

4.

AUDI A3

DD 7801

300

30,00

5.

AUDI A3

DA 6717

480

48,00

6.

AUDI A3

DA 6721

250

25,00

7.

AUDI A3

DC 7756

500

50,00

8.

AUDI 80

GF9921

200

20,00

9.

AUDI 80

BE 7100

250

25,00

10.

AUDI A3

DA 4084

200

20,00

11.

AUDI A3

DC 2901

400

40,00

12.

AUDI A3

DA 6725

300

30,00

13.

AUDI A6

HJ4629

300

30,00

Kopā

4580

458,00

 

Nodrošinājums iemaksājams pirms izsoles, un par nosolīto mantu samaksa veicama 7 dienu laikā no izsoles dienas.

Kontaktpersona: Elīna Bārzdaine tālrunis: +371 67044844; mobilais tālrunis: +371 27044844.

 

Ar izsoles noteikumiem iepazīties šeit:

Atpakaļ

INFORMĀCIJA