Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 14/11/2013

Tiesai nodota lieta par bijušā Rīgas nami valdes priekšsēdētāja dienesta pilnvaru pārsniegšanu

Šā gada novembrī Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu, kurā apsūdzēts bijušais „Rīgas nami” valdes priekšsēdētājs par to, ka viņš, būdams valsts amatpersona, izdarīja tīšas darbības, kas pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu un uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ar šīm darbībām radot būtisku kaitējumu valsts varai, pārvaldības kārtībai un ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, izraisot smagas sekas. Bez tam, šai personai apsūdzība celta arī par dokumentu viltošanu, viltotu dokumentu apzinātu izsniegšanu un izmantošanu

 Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, apsūdzētā persona 2011.gada maijāSIA „Rīgas nami” vārdā noslēgtais līgums ar SIA „ZEUS” atzīts kā faktiski noslēgts aizdevuma līgums, kas  neatbilstoši patiesajai darījuma būtībai noformēts kā pakalpojuma līgums par valūtas kursa vadību un finanšu līdzekļu konvertāciju. Tādā veidā apsūdzētais pārsniedzis savas pilnvaras, jo atbilstoši  SIA „Rīgas nami” statūtiem un saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” apsūdzētajam nebija tiesību SIA „Rīgas nami” vārdā izsniegt jebkāda veida aizdevumus. Tā kā SIA „ZEUS” savas saistības atbilstoši līguma nosacījumiem neizpildīja, SIA „Rīgas nami” nodarīts mantisks zaudējums lielā LVL 1 263 368,80 apmērā.

Turklāt, lēmumā atzīts, ka apsūdzētais viltoja SIA „Rīgas nami” grāmatvedības dokumentus, gada pārskatu, apzināti izsniedza un izmantoja viltotus grāmatvedības dokumentus.

Apsūdzētā persona pie kriminālatbildības saukta pēc Krimināllikuma 317.panta trešās daļas un 327.panta pirmās daļas.

Lieta nodota Rīgas pilsētas Centra rajona tiesai.

 

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

Aiga Šēnberga
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Senberga@lrp.gov.lv

Atpakaļ