Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 22/12/2014

Apmierināts prokuratūras protests par Limbažu rajona tiesas spriedumu, kurā persona tika attaisnota automašīnas vadīšanā reibuma stāvoklī

Reaģējot uz masu saziņas līdzekļos publicēto informāciju par Limbažu rajona tiesas lēmumu attaisnot personu, kura atzinusies automašīnas vadīšanā reibuma stāvoklī, 2014.gada 23.septembrī Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamentā Prokuratūras likuma 16.panta otrās daļas 1.punkta kārtībā tika uzsākta pārbaude par Limbažu rajona tiesas 2014.gada 17.jūlija nolēmuma likumību, izbeidzot lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, kurā persona tika saukta pie atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15 panta ceturtās daļas.  

2014.gada 22.oktobrī Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors, pabeidzot pārbaudi, Vidzemes apgabaltiesai nosūtīja apelācijas protestu izskatīšanai pēc būtības.

2014.gada 22.decembrī Vidzemes apgabaltiesa nosprieda protestu apmierināt, atcelt Limbažu rajona tiesas 2014.gada 17.jūlija spriedumu un piemērot administratīvo sodu. Prokuratūras rīcībā esošā informācija nosūtīta tieslietu ministram tālākām darbībām attiecībā uz pirmās instances tiesneša iespējamu disciplināro atbildību.

 

 

 

 Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ