Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 25/11/2014

Nedēļa prokuratūrā 19.novembris - 23.novembris

1) Ludzas rajona prokuratūras prokuroram Sandim Braslam par nopelniem Valsts robežsardzes attīstībā piešķirta Valsts robežsardzes apbalvojuma zīme Nr.114.

 

2) Saistībā ar Latvijas Republikas Prokuratūrai paredzēto uzdevumu veikšanu Latvijas prezidentūras sagatavošanas posmā un norises laikā Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā, vairākās darba grupās ir iesaistīti Ģenerālprokuratūras prokurori. No š.g. 19.- 20.novembrim Beļģijas Karalistē, Briselē, piedaloties Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Eiropas Savienību dalībvalstu pārstāvjiem, notika vairāku darba grupu sēdes, kurās piedalījās deleģētie prokurori.

Eiropas Padomes darba grupu par Eiropas Prokuratūras institūta izveidi no 2015.gada janvāra  Latvijas prezidentūras laikā vadīs Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta virsprokurors, kurš šī gada 20. novembra Eiropas Padomes darba grupas sanāksmē informēja Eiropas Padomes, Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvjus par plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem mērķiem Latvijas prezidentūras laikā, strādājot pie Eiropas Prokuratūras institūta normatīvā regulējuma izstrādes.

  

3) Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors Rīgas pilsētas Centra rajona tiesai nosūtījis krimināllietu, kurā apsūdzēts līdz šim meklēšanā esošs vīrietis par piedalīšanos 2009.gada 13.janvāra grautiņos Vecrīgā.

 

4) Talsu rajona prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu, kurā valsts amatpersona – Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks apsūdzēts par dienesta pilnvaru pārsniegšanu. Amatpersona apsūdzēta pēc Krimināllikuma 317.panta otrās daļas par to, ka izdarījusi tīšas darbības, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas un šīs darbības saistītas ar vardarbības pielietošanu pret cietušo – pašvaldības policijas telpās bez likumīga pamata, pārsniedzot dienesta pilnvaras, pielietots speclīdzeklis – elektrošoka ierīce, nodarot cietušajam miesas bojājumus.

 

5) Liepājas prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu, kurā kāds vīrietis, būdams alkohola ietekmē, sēžot uz soliņa kopā ar cietušo, savstarpēja strīda laikā iedūra ar nazi cietušajam, kurš no iegūtajiem miesas bojājumiem mira.

 

6) Balvu rajona prokuratūras prokurore tiesai nosūtījusi krimināllietas materiālus audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai pret trim nepilngadīgajiem, kuri nevērīgi rīkojoties ar uguni, aiz neuzmanības iznīcināja vairākus svešus malkas šķūnīšus.

 

7) Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra, 2014.gada 14.novembrī, nodevusi Rīgas rajona tiesai krimināllietu, kurā par Krimināllikuma 2201.panta trešajā daļā paredzēta nozieguma izdarīšanu apsūdzētas trīs personas, t.i., par to ka viņi organizētā grupā izdarīja naftas produktu – dīzeļdegvielas, nelikumīgu uzglabāšanu un pārvietošanu, ar ko valstij radīts būtisks kaitējums. Apsūdzētās personas nelikumīgas darbības organizētā grupā veica ar 6744,63 litriem dīzeļdegvielas, kas tika pārvesta tālākai uzglabāšanai ar speciāli šim nolūkam aprīkotām automašīnām un glabāta tālākai realizācijai īpaši šim nolūkam iznomātās un aprīkotās telpās.

 

8) Statistikas rādītāji no 19.novembra līdz 23.novembrim

Atpakaļ

INFORMĀCIJA