Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 03/01/2014

Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai

2013.gada 27.decembrī ir noslēgta vienošanās starp Latvijas Republikas Prokuratūru (Prokuratūra) un Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1./13/IPIA/CFLA/013/010 „Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir izveidot informācijas sistēmas, e-pakalpojumus un uzlabot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa informācijas sistēmu (KRASS), lai nodrošinātu Prokuratūras pamatdarbības un atbalsta funkciju veikšanu, uzlabojot Prokuratūras sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Projekta ietvaros tiks:

- izveidota Prokuratūras informācijas sistēma (ProIS) pamatdarbības procesu un atbalsta procesu darbības nodrošināšanai;

- izveidota sevišķās lietvedības sistēma;

- izveidoti e-pakalpojumi „Lēmumi par mani prokuratūrā” un „Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem”;

- izveidota infrastruktūra ProIS, sevišķās lietvedības sistēmas un e-pakalpojumu darbības nodrošināšanai;

- veikta visu uzraudzībā esošo kriminālprocesu uzraudzības lietu digitalizācija;

- veikta KRASS uzlabošana.

Projekts tiks realizēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros un ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumus Nr. 766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases piekto kārtu”.

Projekta attiecināmo izmaksu kopējais apjoms ir LVL 1 780 250,00 (EUR2 533 067,54). ERAF finansējums ir 100 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

Projekta īstenošanas laiks ir deviņpadsmit mēneši no vienošanās spēkā stāšanās dienas.

ERAF.jpg

Administratīvā direktora dienests
Projekta vadītājs

Atpakaļ

INFORMĀCIJA