Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 28/10/2014

Tiesai nodota krimināllieta par svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu (zādzību)

Valkas rajona prokuratūras prokurore 2014. gada 24.oktobrī tiesai nodevusi krimināllietu, kurā divas personas apsūdzētas par svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu (zādzību), saistītu ar iekļūšanu telpā, svešas mantas tīšu iznīcināšanu, kā arī par svešas mantas tīšu iznīcināšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu un nodarījusi lielu materiālu zaudējumu.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai vienai personai apsūdzība uzrādīta pēc Krimināllikuma175.panta trešās daļas, 185.panta pirmās daļas, 185.panta otrās daļas, bet otrai personai pēc Krimināllikuma 175.panta trešās daļas.

Abi apsūdzētie bija alkohola ietekmē, kad iekļuva nekustamajā īpašumā un izdarīja dažādu mantu zādzību, nodarot cietušajai mantisko kaitējumu. Viens no apsūdzētajiem izdarīja automašīnas zādzību un tīšu mantas bojāšanu, tādējādi nodarot cietušajai mantisko kaitējumu EUR 1120,63 apmērā. Pēc zādzības izdarīšanas viens no apsūdzētajiem tīši, ar šķiltavām aizdedzināja mēteli, izraisot ugunsgrēku, kā rezultātā nodega garāža un tajā esošās mantas, nodarot cietušajai mantisko kaitējumu EUR 26446,56 apmērā.

Lieta nodota Valkas rajona tiesai. 

 

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044586, 27008423
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA