Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 22/12/2015

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, realizējot OECD sniegtās rekomendācijas, veicinājis izpratni par korupcijas un nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas atpazīšanu

“Liela daļa no plānotā jau realizēta, proti, - šā gada novembrī, decembrī notikušas vairākas apmācības, kurās veicināta minētā likuma subjektu izpratne par korupciju, kā arī noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas atpazīšanu,” atzīmē Burkāns.

Šā gada 26.novembrī ar Eiropas Savienības ekspertu IT jomā piedalīšanos notika visu ieinteresēto pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, tajā skaitā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk tekstā – KNAB), pārstāvju apmācības, lai izmantotu pilnīgi jaunas informācijas analīzes metodes. Šobrīd tiek strādāts pie sadarbības līgumu projektu izstrādes.

Pēc Kontroles dienesta lūguma KNAB izstrādāja prezentāciju par pēdējā laikā izmeklēto korupcijas lietu legalizācijas tipoloģijām, lai minēto informāciju būtu iespēja izmantot vadlīnijās bankām.

Tāpat tika veikta Financial Action Task Force (FATF) metodoloģiskā materiāla un no šā gada 17. decembra līdz 18. decembrim Varšavā (Polija) notikušās konferences materiālu izpēte. Kā rezultātā izstrādāti trīs metodoloģiskie materiāli bankām –

a)      par iespējām ziņojumu skaita samazināšanai, lai nepārslogotu Kontroles dienestu;

b)      par korupcijas aktuālajām tipoloģijām;

c)      par no korupcijas iegūto līdzekļu legalizācijas atpazīšanu.

Nākamā gada janvāra otrajā pusē Kontroles birojs plānojis tikšanos ar visu Latvijas banku pārstāvjiem. Tās laikā ar banku pārstāvjiem plānots pārrunāt augstāk norādīto rekomendāciju, kā arī daudzas citas aktualitātes.

Kontroles dienesta priekšnieks norāda, ka Kontroles dienests strādā, lai pārredzamā nākotnē grozītu arī normatīvo aktu par neparastu un aizdomīgu darījumu ziņošanas situācijām, lai tādējādi celtu ziņošanas efektivitāti.

Informāciju sagatavoja:

 

Kristīne Sutugina

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6,
Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Kristine.Sutugina@lrp.gov.lv

Atpakaļ