Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 17/12/2015

Prokurors iesniedz protestu par Jelgavas cietuma lēmumu, ar kuru kādam notiesātajam noteikta soda izciešanas režīma pastiprināšana, pārvietojot uz vidējo režīma pakāpi slēgtā tipa cietumā

2015.gada novembra sākumā Jelgavas prokuratūrā pēc kādas notiesātās personas un citu notiesāto pilnvarotās pārstāves pieteikuma tika ierosināta pārbaudes lieta par iespējamu ieslodzīto tiesību un likumīgo interešu pārkāpumu Jelgavas cietumā.

Minētajā pieteikumā norādīts, ka šā gada oktobrī Jelgavas cietuma Izvērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Izvērtēšanas komisija) sēdē, izskatot Jelgavas cietuma administrācijas priekšlikumu par soda izciešanas režīma pastiprināšanu kādam notiesātajam, Izvērtēšanas komisija vērtēja lēmumu par soda piemērošanu, kurš ir apstrīdēts Administratīvā procesa likuma kārtībā.

Pieteikumā ietverts lūgums izdarīt pārbaudi par norādītajiem notiesāto tiesību un likumīgo interešu pārkāpumu brīvības atņemšanas iestādē.

Jelgavas prokuratūras prokurors uzsāka minētā iesnieguma pārbaudi. Jelgavas cietums savā paskaidrojumā prokuroram pieteikumu neatzina. Prokurors, izvērtējot pieteikuma pārbaudes lietas materiālus, pārbaudot tajā iegūtās ziņas, secināja, ka pieteikums ir pamatots. Viņš norādījis, ka Izvērtēšanas komisija nevarēja vērtēt iespējami pieļautu pārkāpumu, kurš ir apstrīdēts Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam, lemjot par notiesātā virzību soda progresīvās izpildes ietvaros.

Ņemot vērā augstāk norādīto, Jelgavas prokuratūras prokurors Ieslodzījumu vietu pārvaldei 9. decembrī iesniedza protestu par Izvērtēšanas komisijas lēmumu, ar kuru notiesātajam noteikta soda izciešanas režīma pastiprināšana, pārvietojot uz vidējo režīma pakāpi slēgtā tipa cietumā.

Prokurors protestā lūdzis šo minēto lēmumu atcelt pilnībā, norādot, ka Jelgavas cietuma Izvērtēšanas komisija pārvietoja notiesāto tālākai soda izciešanai uz vidējo režīma pakāpi slēgtā tipa cietumā, ņemot vērā tikai vienu pārkāpumu, kurš ir apstrīdēts Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam. Tādējādi tika radītas citas tiesiskas sekas – soda režīma izciešanas pastiprināšana, kas tieši izriet no lēmuma par notiesātās personas disciplināro sodīšanu, kura darbība apturēta uz likuma pamata.

Prokurora ieskatā šādu izvērtēšanas komisijas lēmumu nevar atzīt par tiesisku un pamatotu.

 

Kristīne Sutugina

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Kristine.Sutugina@lrp.gov.lv

Atpakaļ