Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 12/10/2018

Prokuratūra uzdod veikt papildu pārbaudi par amatpersonu rīcību saistībā ar valsts īpašuma izmantošanu

Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamentā izskatīts Valsts kontroles iesniegums, ar kuru pārsūdzēts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmums par administratīvās lietas izbeigšanu pret bijušo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes posteņa komandieri.

Valsts kontroles revīzijā saistībā ar Ķeipenes ugunsdzēsēju depo telpu izmantošanu tika konstatēts gadījums, kad faktiski telpas nodotas pasākumu rīkošanai, bet samaksa par šo pakalpojumu netika saņemta. Ugunsdzēsēju depo Ogres novada Ķeipenes pagasta “Plaužos” tika rīkoti dažādi pasākumi, Ķeipenes depo adresē reģistrēts mednieku klubs. Par konstatēto Valsts kontrole informēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.

 Izskatot Valsts kontroles iesniegumu par revīzijā konstatēto, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pieņēma lēmumu izbeigt administratīvā pārkāpuma lietu par valsts amatpersonai likumā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu, kuri noteikti attiecībā uz rīcību ar publiskas personas mantu, kas uzsākta pret bijušo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes posteņa komandieri, sakarā ar to, ka nav konstatēts administratīvā pārkāpuma sastāvs.

Prokuratūrā veiktās pārbaudes gaitā konstatēts, ka visu amatpersonu atbildības pakāpe nav izvērtēta. Ķeipenes depo kopš tā pārņemšanas Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldībā nav nodots Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta lietošanā vairāk kā piecus gadus, šī vilcināšanās acīmredzami veicinājusi valsts īpašuma lietošanu neatbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasībām. Prokuratūra nosūtījusi materiālus Iekšlietu ministrijai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam pārbaudes turpināšanai par Nodrošinājuma valsts aģentūras amatpersonu iespējamiem disciplināriem vai administratīviem pārkāpumiem.

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA