Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 09/11/2018

Tiesa apmierina Ģenerālprokuratūras prokurora prasību tā dēvētajā “Lielvārdes vekseļa lietā”

Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamentā tika izskatīts Lielvārdes novada pašvaldības iesniegums ar lūgumu veikt pārbaudi Lielvārdes novada pašvaldības likumīgo tiesību un interešu pārkāpumu lietā, vēršoties tiesā ar prasības pieteikumu saistībā ar bijušā Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja 2015. gada 24. novembrī parakstīto parādzīmi par 200 000 000 eiro saistībām.

Iesnieguma izskatīšanas rezultātā, 2017. gada 16. martā Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā Ogres rajona tiesai iesniedza prasības pieteikumu par minētā darījuma atzīšanu par spēkā neesošu.

Ar Zemgales rajona tiesas 2018. gada 8. novembra spriedumu prasības pieteikums par darījuma atzīšanu par spēkā neesošu pilnībā apmierināts. Atzīts par spēkā neesošu no parakstīšanas brīža toreizējā Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Lielvārdes novada domes vārdā 2015. gada 24. novembrī parakstītais darījums ar Riverside HK Ltd., Eiropas biroju par 200 000 000,00 euro aizdevumu, kas izriet no dokumenta “Promissory Note” (tulkojumā parādzīme). Tāpat no katra atbildētāja valsts ienākumos piedzīta valsts nodeva 602 223,19 euro un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 34,65 euro.

20 dienu laikā spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Zemgales apgabaltiesā.  

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA