Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 05/10/2018

Prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu par vardarbību un seksuāla rakstura darbību izdarīšanu ar mazgadīgo

2018.gada 28.septembrī Venstpils prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu, kurā apsūdzētas divas personas - viena no apsūdzētajām personām vardarbīgi apgājās ar mazadīgo un tīši nodarīja miesas bojājumus, kas nav bīstami dzīvībai, bet izraisīja ilgstošu veselības traucējumu, kam ir bijis mocīšanas un spīdzināšanas raksturs un kas izdarīta pret personu bezpalīdzības stāvoklī. Tāpat šī persona izdarīja seksuāla rakstura darbības, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli un pret cietušā gribu, lietojot vardarbību un draudus. Apsūdzētā persona, būdama pilngadīga, izdarīja mazgadīgas personas pavešanu netiklībā, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli, pret cietušā gribu, izmantojot vardarbību, draudus un citādu ietekmi uz cietušo. Apsūdzētajam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

 Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai viena persona pie kriminālatbildības saukta par septiņu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu, kas paredzēti Krimināllikuma 174.panta otrajā daļā, (Krimināllikuma  redakcijā līdz 2013.gada 1.aprīlim), 174.panta otrajā daļā, 126.panta otrās daļas 2. un 6 .punktā (Krimināllikuma redakcijā līdz 2018.gada 1.janvārim), 160.panta ceturtajā daļā, 162.panta otrajā daļā, un 152.panta otrajā  daļā.

  Otra persona pie kriminālatbildības saukta par trīs noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu, kas paredzēti Krimināllikuma 174.panta otrajā daļā un 20.panta ceturtajā daļā, 152.panta otrajā daļā, un 300.panta otrajā daļā.

Abas personas personu grupā prettiesiski atņēma cietušajai personai iespēju brīvi noteikt savu atrašanās vietu, kas izdarīta cietušā veselībai bīstamā veidā un darbības saistītas ar fizisku ciešanu nodarīšanu cietušajam, un tās ilgušas vairāk par vienu nedēļu. Otra persona tāpat apsūdzēta par to, ka atbalstīja personas rīcību, kura cietsirdīgi un vardarbīgi apgājās ar mazgadīgo, kurš no viņa ir materiāli un citādi atkarīgs, kā rezultātā cietušajam nodarītas fiziskas un psihiskas ciešanas, kā arī to, ka viņa, būdama lieciniece un brīdināta par kriminālatbildību par apzināti nepatiesas liecības sniegšanu, sniedza apzināti nepatiesu liecību pirmstiesas procesā par smagiem noziegumiem.

Lieta nodota izskatīšanai Kurzemes rajona tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA