Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 03/12/2018

Prokuratūra tiesai nodod krimināllietu par Latvijas nepiedalīšanos izstādē “Expo Milano 2015”

2018.gada 23.novembrī Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu, kurā apsūdzēta viena persona par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, saistībā ar izstādi “Expo Milano 2015” nodarot zaudējumus Latvijas Republikas valstij 376 956 EUR apmērā.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, apsūdzētā persona bija projekta “Expo Milano 2015” vadītājs (valsts amatpersona), kurai bija uzdots veikt uzraudzību šim projektam, aiz nolaidības neizdarīja darbības, kuras viņam bija jāizdara, lai novērstu kaitējumu valsts varai. Proti, neuzraudzīja valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ekspozīcijas idejiskās ieceres – saturiskā redzējuma māksliniecisko un organizatorisko realizēšanu, kā arī uzraudzību izpildes gaitā, neuzraudzīja valsts budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši paredzētajiem un līgumos norādītajiem mērķiem, nav nodrošinājis sniegto pakalpojumu un paveikto darbu kontroli, nav organizējis un nav koordinējis Latvijas Republikas dalību izstādē “Expo Milano 2015”.

Tādējādi apsūdzētās personas, kā valsts amatpersonas, nolaidīgās attieksmes pret viņam uzliktiem pienākumiem (bezdarbības) rezultātā Latvijas Republikas valstij tika nodarīts mantisks zaudējums  376 956,42 EUR apmērā, kas izraisīja smagas sekas

Apsūdzētais pie kriminālatbildības saukts pēc Krimināllikuma 319.panta trešās daļas.

Lieta izskatīšanai nodota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

 

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ