Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 12/01/2018

Prokuratūras paziņojums presei

2018. gada 11.janvāra žurnālā “IR” LU profesora, dr.habil.iur Kalvja Torgāna rakstā “Tieslietu sistēmai jārīkojas”, kurā iztirzāti jautājumi saistībā ar maksātnespējas procesiem ir pausta informācija, ka Augstākās tiesas Civillietu departaments lietā Nr. SPC-27/2014 2014.gada 31.oktobra blakus lēmumu 2015.gada janvārī ir nosūtījis Ģenerālprokuratūrai, lūdzot izvērtēt, vai darījumos nav nozieguma sastāva, uz kuru atbilde AT nav saņemta līdz šim brīdim.

Ģenerālprokuratūra paziņo, ka publicētā informācija par atbildes nesniegšanu neatbilst patiesībai.

Rakstā minētais blakus lēmums Ģenerālprokuratūrā saņemts 2014.gada 10.novembrī. Atbilde par viektajiem pasākumiem (veikti vēl līdz blakus lēmuma pieņemšanai 2014.gada 31.oktobrī), gan par blakus lēmuma tālāko virzību Augstākajai tiesai sniegta 2014.gada 13.novembrī.

Ģenerālprokuratūra aicina sabiedrību informējošos rakstos izmantot pārbaudītu informāciju.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ