Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 28/01/2019

Astoņi nekustamie īpašumi atzīti par noziedzīgi iegūtu mantu un atgriezti sākotnējiem īpašniekiem

2019.gada janvārī, piedaloties Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurorei, Rīgas apgabaltiesa ir pieņēmusi lēmumus atstāt negrozītus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumus. Ar šiem lēmumiem ir apmierināti Valsts policijas ierosinājumi astoņus nekustamos īpašumus, kuru kopējā vērtība sastāda vismaz 180 000 EUR, atzīt par noziedzīgi iegūtu mantu un atgriezt cietušajiem. Seši nekustamie īpašumi atgriezti valsts īpašumā, bet divi - fiziskām personām.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika pierādīts, ka cietušie ir zaudējuši savus nekustamos īpašumus izdarīto noziedzīgo nodarījumu rezultātā, jo tie tika pārdoti uz viltotu dokumentu pamata un atradās pie trešajām personām.

Ievērojot Satversmes tiesas 2017. gada 8. marta sprieduma lietā Nr. 2016-07-01 atziņas, vadoties no Kriminālprocesa likuma 356. panta otrās daļas un 360. panta pirmās daļas regulējuma, nekustamais īpašums, kas atzīts par noziedzīgi iegūtu mantu un atrodas pie trešās personas, tiek atdots īpašniekam, kas to zaudējis noziedzīgo nodarījumu rezultātā, lai pēc iespējas novērstu noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto netaisnīgumu un atjaunotu iepriekšējo stāvokli, ar mērķi pēc iespējas ātrāk atjaunot cietušajam tādu stāvokli, kāds pastāvējis pirms noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas.

                                               

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA