Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 02/12/2019

Atstāj spēkā brīvības atņemšanas sodu par metadona atstāšanu bērnam pieejamā vietā

2019.gada novembra beigās Augstākās tiesas Senāts atstāja spēkā Rīgas apgabaltiesas piespriesto sodu vecākiem, kas bija atstājuši metadona šķidruma bērnam brīvi pieejamā vietā, kā rezultātā bērns iedzēra metadona šķidrumu un saindējās.

Saskaņā ar apsūdzību bērna vecāki bija metadona programmas dalībnieki. 2017. gada augustā apsūdzētie neievēroja metadona glabāšanas un lietošanas noteikumus mājas apstākļos, proti, metadonam jāatrodas bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Bērns iedzēra metadona šķidrumu un saindējās, tādejādi gūstot miesas bojājumus, kas pēc sava rakstura pieskaitāmi smagiem miesas bojājumiem.

Bērna māte atzīta par vainīgu Krimināllikuma 174.panta otrajā daļā un Krimināllikuma 131.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodīta ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem sešiem mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz gandrīz diviem gadiem.

Bērna tēvs atzīts par vainīgu Krimināllikuma 174.panta otrajā daļā un Krimināllikuma 131.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem desmit mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz gandrīz diviem gadiem.

Lēmums nav pārsūdzams.

 

Laura Majevska

Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālr.:67044444; Mob.tālr.:27044444
E-pasts: Laura.Majevska@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA