Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 29/04/2019

Par Latvijas Republikas pārstāvi Eirojustā apstiprināta Dagmāra Skudra

No 2019. gada 1. maija ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers Latvijas Republikas pārstāvja Eirojustā amatā apstiprinājis Dagmāru Skudru, kas līdz šim ir pildījusi Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta virsprokurores pienākumus. Viņas pilnvaru laiks būs pieci gadi.

D.Skudra 2018. gada 1. jūnijā tika iecelta Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta virsprokurores amatā, pirms tam vairāk kā 15 gadus pildījusi prokurora pienākumus Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļā. D.Skudrai ir pieredze vadībā, kā arī ilggadēja praktiskā darba pieredze krimināltiesiskās sadarbības jomā nacionālajā un starptautiskajā līmenī.  

Jurista kvalifikāciju D.Skudra ieguvusi Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, savukārt maģistra grādu – Vācijas Federatīvās Republikas Augsburgas universitātē.

Kā savas prioritātes šajā amatā D.Skudra min vēl aktīvāku Eirojusta potenciāla izmantošanu cīņā ar smagiem pārrobežu noziegumiem un vēlas uzlabot Latvijas izmeklētāju un prokuroru informētību par Eirojusta sniegtajām sadarbības iespējām, t.sk., par apvienoto izmeklēšanas grupu izveidei un darbībai nepieciešamā finansējuma piesaisti.

Eirojusts  ir Eiropas Savienības institūcija, kas tika  nodibināta  2002.gadā,  lai  uzlabotu nacionālo  izmeklēšanas  un  kriminālvajāšanas institūciju  darba  efektivitāti,  strādājot  pie nopietnām  pārrobežu  organizētās  noziedzības lietām Eiropas Savienībā. Tā misija ir atbalstīt un veicināt koordināciju un sadarbību starp nacionālas nozīmes institūcijām, lai ātri un efektīvi sauktu likumpārkāpējus pie atbildības.

Katra no Eiropas Savienības dalībvalstīm ieceļ savu nacionālo pārstāvi darbam Eirojustā Hāgā, Nīderlandē. Nacionālie pārstāvji īsteno Eirojusta mandātu, lai koordinētu dalībvalstu kompetento iestāžu darbu katrā krimināllietas izmeklēšanas un apsūdzības izvirzīšanas stadijā, atrisinot domstarpības un praktiskas problēmas, kas  rodas  sakarā  ar  atšķirībām  dalībvalstu tiesību sistēmās.

 

 

 

Laura Majevska

Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālr.:67044444; Mob.tālr.:27044444
E-pasts: Laura.Majevska@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA