Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 23/07/2019

Pēc prokurora protesta atceļ lēmumu par sodu par ārvalstī veiktu skaidras naudas darījumu

Valsts ieņēmumu dienests, izskatot Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurora protestu, atcēla savu lēmumu par personas saukšanu pie administratīvās atbildības. Personai tika piemērots naudas sods 1350 EUR apmērā par automašīnas iegādi ārvalstī skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz 7200 EUR.

Kā norādīja prokurors, vīrietis Vācijā iegādājies transportlīdzekli no juridiskas personas skaidrā naudā 9000 EUR apmērā. Valsts ieņēmumu dienests bija personai piemērojis administratīvo sodu, jo viņš ārvalsts jurisdikcijas teritorijā nav ievērojis fiziskai personai likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikto skaidras naudas darījuma veikšanas ierobežojumu Latvijā. Taču saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu ir pieļauts būtisks procesuāls pārkāpums, proti, pārkāpts likumā noteiktais priekšnosacījums, ka persona, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, ir atbildīga saskaņā ar likumu, kas ir spēkā pārkāpuma izdarīšanas laikā un vietā. Līdz ar ko administratīvo sodu nevar piemērot par Vācijā veiktu darījumu.

Valsts ieņēmumu dienests savu lēmumu atcēla un lietu izbeidza, atzīstot prokurora protestā norādīto, ka Latvijas normatīvie akti ir spēkā tikai Latvijas teritorijā un neattiecas uz Vācijā veiktajiem skaidras naudas darījumiem.

 

 

 

 

 

 

Laura Majevska

 

Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālr.:67044444; Mob.tālr.:27044444
E-pasts: Laura.Majevska@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA