Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 05/06/2019

Prokuratūra tiesai nodevusi krimināllietu par profesionālo pienākumu nolaidīgu pildīšanu

2019.gada 3.jūnijā Valmieras rajona prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu par ārstniecības personu profesionālo pienākumu nolaidīgu pildīšanu, kā rezultātā mediķu neuzmanības dēļ cietušajam izraisīti smagi miesas bojājumi.

Pie kriminālatbildības sauktas četras personas ar augstāko medicīnisko izglītību un ilggadēju pieredzi, kuras, savus darba pienākumus veikušas nevērīgi un nepienācīgā apmērā. Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, mediķi, ignorējot savus pienākumus, neveica un nenodrošināja atbilstošu diagnostiku un ārstēšanu, ievērojot drošības, ekonomiskuma un efektivitātes principus, nesniedza neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī citas darbības, kas noteiktas ārstu amata aprakstā un kas būtu nodrošinājušas kvalitatīvu ārstēšanu.

Ar šīm darbībām un bezdarbību apsūdzētie izdarīja noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēts Krimināllikuma 138.panta pirmajā daļā. Savu vainu izdarītajā apsūdzētie neatzīst.

Administratīvā rajona tiesa atzinusi Veselības inspekcijas konstatēto cēloņsakarību starp cietušā veselībai nodarīto kaitējumu un ārstniecības personu darbību un bezdarbību ārstniecības procesā.

Lieta nodota izskatīšanai Vidzemes rajona tiesai.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044586, 27008423
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA