Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 21/01/2019

Rīgas Domes priekšsēdētājam izteikts prokurora brīdinājums

Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamentā izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iesniegums par Rīgas domes priekšsēdētāja rīcības tiesiskumu Rīgas domes 2018.gada 5.novembra ārkārtas sēdē.

Veicot prokurora pārbaudi tika konstatēts, ka domes priekšsēdētājs N.Ušakovs nav rīkojies atbilstoši Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajiem noteikumiem Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums”. 2018.gada 5.novembra ārkārtas sēdē, kas tika sasaukta pēc domes deputātu pieprasījuma, un kuras darba kārtībā bija paredzēts izskatīt grozījumus Rīgas Domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kartība Rīgā”, Rīgas Domes priekšsēdētājs izsludināja pārtraukumu uz nenoteiktu laiku. Lēmuma projekts tika izskatīts un noraidīts tikai 2018.gada 5.decembra domes sēdē.

Pārbaudes laikā netika konstatēts, ka minēto darbību rezultātā būtu radīts kaitējums, par kuru Krimināllikumā paredzēta atbildība, jo rezultātā tika pieņemts Domes noraidošs lēmums. Vienlaikus, pamatojoties uz Prokuratūras likuma 18.pantu, domes priekšsēdētājam izteikts prokurora brīdinājums par likuma pārkāpuma nepieļaujamību.Savlaicīgi neizskatot normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā iesniegtos lēmumu projektus, citos apstākļos, pie citāda domes lēmuma var tikt radīts arī tāds kaitējums, kas var veidot Krimināllikuma 317.pantā paredzētā “Dienesta pilnvaru pārsniegšana” noziedzīgā nodarījuma sastāvu ar tam sekojošo kriminālatbildību.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044586, 27008423
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA