Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 26/04/2019

Tā dēvētajā Latvenergo lietā atstāj spēkā brīvības atņemšanas sodus visiem trim apsūdzētajiem

2019.gada 25.aprīlī Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments (turpmāk - Senāts) rakstveida procesā izskatīja apsūdzēto un viņu aizstāvju kasācijas sūdzības krimināllietā, kas 2013.gada 27.martā izdalīta no tā dēvētās Latvenergo krimināllietas.

Senāts atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas kā apelācijas instances tiesas 2018.gada 9.aprīļa spriedumu daļā par divu apsūdzēto – akciju sabiedrības “Latvenergo” valdes locekļa un ražošanas tehniskā direktora – notiesāšanu par kukuļņemšanu un vienas personas notiesāšanu par kukuļdošanu. Tāpat Senāts spēkā atstāja iepriekš piemērotos sodus, proti, divām personām brīvības atņemšana trīs gadi un seši mēneši, un vienai personai – četri gadi un seši mēneši.

Saskaņā ar notiesājošo spriedumu, ko Senāts atstāja negrozītu, kukulis ir maksāts saistībā ar AS “Latvenergo” rīkoto konkursu “Pļaviņu hidroelektrostacijas hidroagregāta Nr.4, 5, 7 rekonstrukcija”.

Būtiskākais juridiskais jautājums, kas bija izlemjams Senātam, bija par valsts amatpersonas jēdziena saturu. Senāts, detalizēti izvērtējot viedokļus, kas pausti tiesu prakses apkopojumā, juridiskajā literatūrā, kā arī apsūdzēto un viņu  aizstāvju argumentus, secināja, ka valsts akciju sabiedrības “Latvenergo” valdes loceklis un ražošanas tehniskais direktors uzskatāmi par valsts amatpersonām Krimināllikuma 316.panta izpratnē. Līdz ar to šīs personas ir atbildīgas par noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā, kas paredz bargāku sodu, nekā Krimināllikuma normas, par kurām apsūdzētos šajā lietā bija notiesājusi pirmās instances tiesa (Rīgas rajona tiesa).

Vienlaikus Senāts nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas 2018.gada 9.aprīļa spriedumu daļā, ar kuru atstāts negrozīts pirmās instances tiesas spriedums par juridiskai personai piemēroto piespiedu ietekmēšanas līdzekli un lietu atceltajā daļā nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Vēl citu krimināllietu pret valsts akciju sabiedrības “Latvenergo” amatpersonām šobrīd turpina skatīt arī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa.

 

 

 

 

 

Laura Majevska

Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālr.:67044444; Mob.tālr.:27044444
E-pasts: Laura.Majevska@lrp.gov.lv 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA