Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 24/04/2019

Vīrietim par mazgadīgas personas izvarošanu un netiklu darbību veikšanu ar mazgadīgo vairāku gadu gaitā piespriež mūža ieslodzījumu

2019.gada 24.aprīlī Kurzemes rajona tiesa, piedaloties Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokuroram, izskatīja krimināllietu par mazgadīgas personas vairākkārtēju izvarošanu un citu seksuāla rakstura darbību veikšanu ar mazgadīgo, kā arī par cietsirdīgu un vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgajiem, kuri no apsūdzētās personas bija materiāli un citādi atkarīgi, nodarot tiem psihiskas un fiziskas ciešanas.

Apsūdzētais vīrietis, apzinoties un izmantojot to, ka viņa faktiskās sievas meita  ir mazgadīga, līdz ar to atradās bezpalīdzības stāvoklī, nolēma veikt dzimumaktus ar tolaik vēl deviņus gadus veco meiteni pret viņas gribu un apmierināt savu dzimumtieksmi, veicot citas seksuāla rakstura darbības ar mazgadīgo. Šo seksuālo vardarbību apsūdzētais turpināja ilgstošā laika periodā – gandrīz piecu gadu garumā. Apsūdzētā darbību rezultātā cietušajai meitenei iestājās grūtniecība un piedzima bērns, kas kopā ar nodarītajām psihiska rakstura ciešanām radīja būtiskas un neatgriezeniskas sekas un ir vērtējamas kā smagas sekas.

Tāpat vīrietis vairākkārt un sistemātiski ilgstošā laika periodā bez iemesla vai par nebūtiskiem pārkāpumiem cietsirdīgi un vardarbīgi apgājās ar divām mazgadīgām personām, tai skaitā ar cietušo, nodarot mazgadīgajiem fiziskas un psihiskas ciešanas. Pie kam vienā no šādām vardarbīgas izturēšanas reizēm, apsūdzētais izdarīja sitienu ar dūri, kā rezultātā cietušajai aizsargājoties, tika salauzts pirksts, tādējādi nodarot viņai vidēja smaguma miesas bojājumu. 

Ar savām noziedzīgajām darbībām apsūdzētais izdarīja Krimināllikuma 159.panta trešajā daļā un 162.panta otrajā daļā (likuma redakcijā līdz 13.06.2014.),  159.panta trešajā daļā un 160.panta ceturtajā daļā paredzētos noziedzīgos nodarījumus (likuma redakcijā no 14.06.2014.), kā arī Krimināllikuma 126.panta otrās daļas 6.punktā un 174.panta otrajā daļā paredzētos noziedzīgos nodarījumus.

Vīrietis tiesas sēdē savu vainu izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos neatzina. Kurzemes rajona tiesa, atzīstot apsūdzēto par vainīgu visu iepriekš norādīto noziegumu izdarīšanā un izvērtējot apsūdzētā attieksmi pret izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, šo noziedzīgo nodarījumu augsto sabiedrisko bīstamību, smagumu, raksturu un radīto kaitējumu, pamatoti saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļas kārtībā sodu noteica pēc noziedzīgu nodarījumu kopības, ietverot vieglāko sodu smagākajā, un notiesāja apsūdzēto vīrieti ar mūža ieslodzījumu un probācijas uzraudzību uz 3 gadiem.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67044586, 27008423
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

 

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA