Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 23/03/2020

AS “GASO” nepamatoti prasa gāzes skaitītāja trasoloģisko ekspertīzi pirms prasības celšanas tiesā

2020.gada 13.martā Augstākās tiesas Senāts apmierinājis Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu par likumīgā spēkā stājušos Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmumu, ar kuru apmierināts AS “GASO” pieteikums par pierādījumu nodrošināšanu pirms prasības celšanas (lieta Nr.SPC-9/2020). Protestētais tiesas lēmums atcelts un lieta nodota jaunai izskatīšanai.

Lēmumā norādīts, ka AS “Gaso” lūgusi tiesu nozīmēt gāzes skaitītāja trasoloģisko ekspertīzi vēl pirms prasības celšanas tiesā, jo tai radušās aizdomas, ka dabasgāzes piegādes objektā noņemtā plomba un skaitītājs ir bojāti, kas radījis iespēju patērēt dabasgāzi, izmainot patēriņa uzskaiti. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa pieteikumu atzinusi par pamatotu un apmierinājusi.

Izskatot protestu, Senāts atzinis, ka ekspertīzes nozīmēšana veicama jau ierosinātā civilprocesā, izskatot lietu pēc būtības, jo AS “GASO” pieteikumā nebija norādīti nekādi apstākļi vai šķēršļi ekspertīzes nozīmēšanai pēc prasības celšanas tiesā. Atbilstoši lietas faktiskajiem apstākļiem pārbaudāmais gāzes skaitītājs un plomba atradās AS “GASO” valdījumā jau vairākus mēnešus, pirms tā bija lūgusi tiesu nodrošināt gāzes skaitītāja un plombas ekspertīzi, kas apliecinātu vai noliegtu skaitītāja bojāšanas faktu.

Senāta ieskatā AS “GASO” arguments par to, ka ekspertu atzinums nepieciešams, lai apsvērtu prasības celšanas lietderīgumu, ir pretrunā Civilprocesa likuma 98.panta jēgai un būtībai.

 

 

 

 

Laura Majevska

 

Latvijas Republikas Prokuratūras

Preses sekretāre

Tālr.:67044444; Mob.tālr.:27044444

E-pasts: Laura.Majevska@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA