Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 14/02/2020

Prokurors izteicis brīdinājumu par nepietiekošu uzraudzību atkritumu apsaimniekošanas jomā

2020.gada 13.februārī Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors Prokuratūras likuma 18.pantā kārtībā izteicis prokurora brīdinājumu Skrundas novada pašvaldībai par nepietiekošu uzraudzību atkritumu apsaimniekošanas jomā, pieļaujot situāciju, kad atsevišķām personām ilgstoši nav noslēgti atkritumu apsaimniekošanas līgumi.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, sadzīves atkritumu apsaimniekošana ir pašvaldības autonomā funkcija un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pants paredz pašvaldībām pienākumu organizēt atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā.

Konkrētajā gadījumā divām privātpersonām ilgstoši, no 2017.gada 1.janvāra līdz šim brīdim, nav noslēgti atkritumu apsaimniekošanas līgumi. Skrundas novada pašvaldības Administratīvajai komisijai, konstatējot LAPK 75.panta otrajā daļā paredzēto administratīvā pārkāpuma sastāvu ir pienākums piemērot personai paredzēto sodu. Savukārt pēc soda piemērošanas personai ir jādod saprātīgs termiņš, kas būtu nepieciešams atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanai, un pēc šī termiņa notecējuma ir jāpārbauda, vai persona ir izpildījusi šeit minēto normatīvo aktu prasības un noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Prokuratūras likuma 18.pantu, izteikts brīdinājums Skrundas novada pašvaldībai par nepietiekošu uzraudzību atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA