Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 04/03/2021

Pieejams ģenerālprokurora ziņojums par 2020. gadā paveikto un 2021. gada darbības prioritātēm

Ikgadējā ziņojumā tiek norādīts iepriekšējā gadā prokuratūrā paveiktais un nākamā gada darbības prioritātes, tajā skaitā ņemot vērā aktuālo Valsts kontroles revīzijas ziņojumā par prokuratūras darbības uzlabojumiem, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) salīdzinošajā pētījumā par prokuratūras darbību secināto.

Lasīt vairāk
Publicēts 03/03/2021

Senāts apmierina protestu lietā par fiziskas personas atbrīvošanu no nedzēstajām saistībām pret apdrošinātāju

Senāts 2021.gada 3.martā apmierināja Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora p. i. protestu lietā par Rīgas rajona tiesas lēmumu daļā, ar kuru dzēstas fiziskas personas saistības pret kādu apdrošināšanas firmu.

Lasīt vairāk
Publicēts 03/03/2021

Neiecietības mazināšanai sabiedrībā Latvijā uzsāk darbu projekta CALDER komanda

Ar mērķi novērst un apkarot rasisma, ksenofobijas un cita veida diskrimināciju Latvijā, pētnieki sadarbībā ar tiesību normu piemērotājiem uzsākuši darbu pie starptautiskā projekta CALDER īstenošanas. Projekts tiek īstenots sadarbojoties Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei, Sabiedrības integrācijas fondam, Tiesu administrācijai, Valsts policijai un Prokuratūrai.

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA