Latvijas Republikas Prokuratūra

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 30/11/2020

Tiesā nonāk krimināllieta divu fizisku personu apsūdzībā un piespiedu līdzekļa piemērošanai juridiskai personai saistībā ar strādnieka bojāeju kritiena rezultātā no Finanšu ministrijas ēkas jumta

Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras prokurors tiesai nosūtījis krimināllietu divu personu apsūdzībā par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kā rezultātā no ēkas jumta nokrita un bojā gāja strādnieks.

Lasīt vairāk
Publicēts 30/11/2020

Konkurss Eiropas deleģētā prokurora amata pretendentu atlasei

Latvijas Republikas Prokuratūra saskaņā ar Padomes 2017.gada 12.oktobra regulas (ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei, 17.panta 1.punktu un Prokuratūras likuma 58.8 panta otrajā daļā noteikto, ka Eiropas deleģētā prokurora amata kandidātus izvirza ģenerālprokurors, ievērojot Eiropas deleģētā prokurora amata pretendentu konkursa nolikuma nosacījumus, izsludina konkursu Eiropas deleģētā prokurora amatam.

Lasīt vairāk
Publicēts 25/11/2020

Persona saukta pie kriminālatbildības par fizisku un emocionālu vardarbību pret sievieti un bērnu

2020.gada novembrī Ogres rajona prokuratūras prokurore izskatot krimināllietas materiālus, pieņēmusi lēmumu pie kriminālatbildības saukt personu par fizisku un emocionālu vardarbību pret sievieti un bērnu.

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA