Latvijas Republikas Prokuratūra

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 26/07/2017

Prokuratūra pie kriminālatbildības saukusi vīrieti par nelikumīga alkoholiskā dzēriena glabāšanu lielā apmērā

2017. gada 21. jūlijā Valmieras rajona prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu vienas personas apsūdzībā pēc Krimināllikuma 221.-2 panta trešās daļas par nelikumīga alkoholiskā dzēriena glabāšanu lielā apmērā.

Lasīt vairāk
Publicēts 26/07/2017

Informācija prokurora amata pretendentiem

Vispārējo un juridisko pārbaudījuma (pirmā kārta) rezultāti šeit.

Prokurora amata pretendents, kurš pārbaudījuma pirmajā kārtā saņēmis zemāk par 30 punktiem, pie otrās pārbaudījuma kārtas netiek pielaists.

Lasīt vairāk
Publicēts 21/07/2017

Prokuratūra tiesai nodevusi krimināllietu par Jaunbērzes pagasta zemnieku saimniecībā notikušo kūtsmēslu noplūdi, kas izraisīja vairāku cilvēku nāvi

2017. gada 7. jūlijā Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietu vienas personas apsūdzībā pēc Krimināllikuma 146. panta otrās daļas.

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA