Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

 • 100%
 • 150%
 • 200%

Kontrasts

Navigācija

Vakances

drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA

aicina darbā

Finanšu nodaļas vadītāju - galveno grāmatvedi

 

Prasības:

 • Augstākā izglītība grāmatvedībā vai finanšu vadībā;
 • Darba pieredze galvenā grāmatveža amatā;
 • Pieredze valsts iestādes grāmatvedības kārtošanā;
 • Pieredze gada pārskatu sagatavošanā valsts iestādē;
 • Izpratne par valsts pārvaldes organizāciju un dokumentu apriti;
 • LR nodokļu likumu un grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Pieredze darbā ar grāmatvedības programmu Horizon, Valsts kases ePakalpojumu portālu;
 • Iemaņas darbā ar MS Excel un Word pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • Prasme gatavot iekšējos normatīvos aktus par kompetencē noteiktiem jautājumiem;
 • Prasme darbā ar elektronisku dokumentu apriti;
 • Precizitāte, organizētība,  analītiska domāšana, spēja risināt nestandarta situācijas, pieredze darbinieku vadīšanā un spēja strādāt komandā;
 • Ļoti labas latviešu valodas zināšanas mutiski un rakstiski, vēlamas arī svešvalodu zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:

 • pārraudzīt grāmatvedības uzskaiti, sniegt ieteikumus uzskaites un grāmatvedības politikas un organizēšanas pilnveidošanai;
 • nodrošināt savlaicīgu un pilnvērtīgu gada un dažādu citu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu vadībai un valsts institūcijām;
 • veikt regulāru virsgrāmatas uzraudzību un salīdzināšanu ar analītisko uzskaiti;
 • uzraudzīt nodokļu atskaišu sagatavošanu, pārbaudi un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;
 • spēt aprēķināt darbinieku algas; veikt norēķinus un avansa norēķinu uzskaiti;
 • nodrošināt sadarbību ar auditoru un citām kontrolējošām institūcijām;
 • piedalīties budžetu sagatavošanā, izpildes analīzē un kontrolē;
 • piedalīties dažādu dokumentu projektu sagatavošanā;
 • pārstāvēt iestādi citās valsts iestādēs un uzņēmumos;
 • sniegt atbalstu vadībai un darbiniekiem finanšu grāmatvedības un nodokļu piemērošanas jautājumos.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams);
 • atsauksmes no iepriekšējās darbavietas (ja ir);
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

 

Darba vieta – Rīgā, Kalpaka bulvārī 6

Mēnešalga 1647 EUR (Bruto)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši

Interesentus/-es lūdzam sūtīt motivētu pieteikuma vēstuli un dzīves aprakstu (CV) u.c. dokumentus uz e-pastu personals@lrp.gov.lv līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri pēc dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā tiks aicināti uz personāla atlases otro kārtu.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu Latvijas Republikas prokuratūra informē, ka:
1.Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa atlases norisi;
2.Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas prokuratūra, kontaktinformācija: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi datudrosiba@lrp.gov.lv.

 

***

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA

aicina darbā

PROKURORA PALĪGU

Austrumzemgales prokuratūrā

 (darba vieta Aizkrauklē)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 

 • Atbilstība “Prokuratūras likuma” 48.panta prasībām – personai jābūt uzsākušai studijas augstākās izglītības mācību iestādē jurista kvalifikācijas iegūšanai vai ieguvušai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē vai citu augstāko izglītību;
 • Vēlama pieredze juridisko dokumentu sagatavošanā un kārtošanā;
 • Teicamas datorprasmes (MS Office);
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Labas komunikācijas spējas un spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā.

 

Darba vieta – Austrumzemgales prokuratūra, Lāčplēša iela 4, Aizkraukle.

Mēnešalga (bruto) 899 EUR

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

 

Interesentus/-es lūdzam sūtīt pieteikuma vēstuli un dzīves aprakstu (CV) līdz 2021.gada 30.jūnijam uz e-pastu Austrumzemgale@lrp.gov.lv

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc dokumentu izvērtēšanas tiks aicināti uz personāla atlases pārrunām.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu Latvijas Republikas prokuratūra informē, ka:
1.Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa atlases norisi;
2.Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas prokuratūra, kontaktinformācija: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi datudrosiba@lrp.gov.lv.

 

***

 

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRAS

Administratīvā direktora dienesta

Nodrošinājuma nodaļa

 

aicina darbā

SAGĀDNIEKU

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā, profesionālā vidējā vai vidējā izglītība
 • Iepriekšējā pieredze līdzīgā amatā
 • Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē
 • Labas datorprasmes MS Office (Word, Excel)
 • Piemērotība darbam ar fizisko slodzi
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Labas sadarbības un komunikācijas prasmes, precizitāte, spējas strādāt komandā
 • Labas organizatora prasmes un prasme patstāvīgi plānot savu darbu.

Galvenie pienākumi:

 

 • Iestādei nepieciešamo materiālu/preču savlaicīga sagāde, t.sk. preču pasūtījumu noformēšana, koordinēšana, pieņemšana, pārbaudot to skaitu un/vai apjomu ar preču pavadzīmēs norādīto;
 • Saimniecības preču, mazvērtīgā inventāra un citu materiālu iegāde, piegāde un novietošana noliktavā;
 • Līgumu ar piegādātājiem saistību izpildes kontrole, efektīva sagādes nodrošināšana, koordinēšana;
 • Ar sagādi saistītās dokumentācijas sagatavošana un aizpildīšana;
 • Efektīvas sadarbības ar piegādātājiem organizēšana;
 • Atskaišu sagatavošana par padarīto darbu un informēšana par saimniecības darba nepieciešamajām izmaiņām vai uzlabojumiem.
 • Sīku saimniecisko darbu veikšana un piedalīšanās ikdienas saimniecības darbu izpildē iestādes struktūrvienībās;
 • Nepieciešamības gadījumā veikt materiālu un preču cenu tirgus izpēti;
 • Nepieciešamības gadījumā veikt autovadītāja pienākumus.

 

Darba vieta - Rīgā, Kalpaka bulvārī 6

Mēnešalga – 930,00 EUR (bruto)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

 

Interesentus/-es lūdzam sūtīt motivētu pieteikuma vēstuli un dzīves aprakstu (CV) elektroniski uz e-pastu personals@lrp.gov.lv vai pa pastu Latvijas Republikas Prokuratūras Personāla nodaļai, Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, LV-1801 līdz 2021.gada 22.jūnijam.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu Latvijas Republikas prokuratūra informē, ka:
1.Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa atlases norisi;
2.Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas prokuratūra, kontaktinformācija: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi datudrosiba@lrp.gov.lv.

 

Назад

Информация